ResetManagement is dé expert in samenwerkingsvraagstukken. Ze heeft aan de wieg gestaan van handelingskaders tussen en binnen teams vanuit diverse achtergronden welke vandaag als ’standaarden’ worden gehanteerd. Onze langjarige en uitgebreide ervaring komt o.a. tot uiting in de breedte van onze referenties.
“Wat mij aanspreekt is de sterke focus op het oplossen van concrete vraagstukken waar wij mee zitten. Geen one-size-fits-all theorie, maar concrete instrumenten waarmee we direct aan de slag kunnen’.Marty Peters | CEO Dent
“We richten ons te vaak op de persoonlijke ontwikkeling en te weinig op hetgeen je er morgen mee kunt om concrete organisatiedoelen te realiseren’.Paul Dierck | NS
”Impulse geeft niet eenmalig een verandering. Het is een onomkeerbaar proces van de mensen zelf. Ik zie dat ze elkaar nu op het nakomen van afspraken aanspreken. Er ontstaat een nieuwe norm van omgaan met elkaar.” Jack van Hoof | Directeur TNO Triskelion
We hebben een reorganisatie achter de rug. Zowel de organisatie als de werkprocessen zijn op de schop gegaan. Alle managers zijn getraind in hun nieuwe rol. Probleem nu is, dat we niet echt verandering van gedrag bij de medewerkers zien."Kees Klink | Directeur Customer Services PostNL
“Iedereen was enthousiast over de nieuwe manier van werken. Probleem was het gedrag: ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen! De individuele belangen kregen steeds weer voorrang en de waan van alledag regeerde. Hoe breken we hier doorheen?”Jan de Mooij | Projectleider ICT, Justitie
Impulse bracht ons collectieve gedragsverandering. Medewerkers nemen nu eigenaarschap op het vinden en implementeren van oplossingen en bijhorend gedrag. De rol van de manager is sterk veranderd en beperkt zich tot het stellen van kaders en het sturen op interfaces en afhankelijkheden tussen eenheden en mensen.Roos Leber | CFO AMC ziekenhuis
Bij ons is Impulse de opvolger van Lean. Met Lean zijn processen veranderd. Probleem is echter dat we wel de processen veranderden maar dat het gedrag niet is mee veranderd. Hoe komt dat? Hoe doen we het dan anders? Hoe creëren we eigenaarschap bij de medewerkers?Kent Moerk | COO BEAerospace
"De werkvloer is de beste universiteit, en ook nog eens gratis!"Ingvar Kamprad | Oprichter Ikea
“Een geweldige dag! Ik ben onder de indruk van de praktijkspreker. Geen theorie, maar de praktijk stond centraal. Ik heb in één dag meer geleerd dan in menig lange training van meerdere dagen”Hans Timmerman | Emc2
De Friese Meren i.o. en Littenseradiel: “Als projectleider voor de transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo heb ik een uiterst nuttige én plezierige Reset workshop beleefd. Gefaciliteerd door de enthousiaste en deskundige werkwijze van de procesbegeleiders Nynke en Wouter ging het projectteam met interne en externe deskundigen stevig aan het werk. Prachtig om te zien hoe in één dag verbindende energie, motivatie en creativiteit ontstond. Wekelijks worden nog concrete stappen gezet om dit complexe project, met elkaar en met zeer interessante nieuwe inzichten, tot een goed resultaat te leiden. Ik vind de Resetmethode een aanrader!”Esmeralda Popkema
ResetManagement werkt met een goed doordacht stappenplan en geeft direct het vertrouwen dat met haar gedegen aanpak de pilot niet kán mislukken. Vanaf de start tot het eind van het afgesproken traject is alles goed voorbereid, wordt alles (ook nog eens in mooie plaatjes weergegeven) snel teruggekoppeld en wordt er veel tijd en aandacht besteed aan de communicatie. Reset Management zorgt dat de rest van de organisatie, van medewerker tot aan Raad van Bestuur, geinformeerd wordt over het traject. De begeleiding is persoonlijk, zeer betrokken, intensief en op maat.Monique Spreitzer
Bij de evaluatie kwam naar voren dat het goed is dat het management wordt gedwongen vooraf heel secuur na te denken over randvoorwaarden en de invulling aan medewerkers over te laten. “Hierdoor ontstond bij hen een enorm loyaliteitsgevoel. Als leidinggevenden geef je aan ‘ik vertrouw op jullie kennis en ervaring’. Dit vertrouwen is door medewerkers teruggegevenLuciënne van Paasen
Wij wonnen een prijs omdat we zo snel mensen aan werk hielpen. Nu willen we natuurlijk wel aan de verwachtingen van onze werkgevers blijven voldoen. Daarom zetten we de krachtige, oplossingsgerichte aanpak van ResetManagement in.Jan de Jong
Ik heb de aanpak van bureau Reset als waardevol ervaren, omdat zij ons hebben aangezet, geprikkeld en gestimuleerd, om te  gaan onderzoeken waar onze kracht ligt. We hebben geleerd om bestaande processen los te laten op weg naar vernieuwing. Het heeft ons doen beseffen waar we goed in zijn en waar we ons op moeten richten:  geen analyses maken van wat niet goed ging, maar daadkrachtig aan de slag met het zoeken naar nieuwe wegen. Het heeft ons  nieuwe energie gegeven om hier mee aan de slag te gaan, omdat een belangrijk eerste stap is gezet.Tiny Posthumus-Eenling