Van... voor... en door... praktijkexperts ontwikkelt de Academie voor Samenwerken 

kennis en kunde en maakt het samenwerken succesvol.

Over de Academie voor Samenwerken

De Academie voor Samenwerken is een initiatief van PPS Netwerk Nederland en wordt uitgevoerd door ResetManagement. De Academie is voortgekomen uit de wereld van publiek-private samenwerkingen waarin bleek dat, nadat partijen vol goede moed waren be-gonnen met projecten, deze in de praktijk te maken kregen met onvoorziene ‘vastlopers’.

Nadat duidelijk werd waardoor deze problemen optraden, is in de loop der jaren veel ervaring met het ‘repareren’ (en voorkomen) van deze vastlopers opgedaan. Als docenten treden specialisten met aantoonbare praktijkervaring op. Begonnen in de wereld van de bouw en infra, breiden de activiteiten van de Academie zich inmiddels uit naar andere segmenten: de problematiek (en het oplossingsrepertoire) blijkt universeel.

De Academie biedt open opleidingen, workshops, masterclasses en trainingen. Het betreft hier dus een complementair aanbod op onze in-house trajecten. 

Binnen deze programma's leren de deelnemers om te gaan met hun worstelingen bij het realiseren van gewenste veranderingen binnen/tussen hun organisaties en rondom het succesvol uitrollen van projecten. Hierbij wordt het leeuwendeel van de tijd nadrukkelijk besteed aan het zelfstandig en effectief oplossen van die knelpunten. 
Het gaat hierbij dus niet om u te doceren wat u moet doen, maar hoe u morgen zelf in uw eigen praktijk dingen sneller voor elkaar gaat krijgen

Aanbod Academie voor Samenwerken

De Academie voor Samenwerken heeft een uitgebreide portefeuille aan praktijkopleidingen. We doen dit in de vorm van:
- Seminars en open opleidingen: module/onderwerpmatig voor groepen van diverse personen uit verschillende organisaties
In-house opleidingen: op maat voor individuele organisaties
- P-PPS: het specifieke opleiding- en leerervaringenprogramma voor 'Professionals in PPS’

Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan. Raadpleeg de kolom ’volgende editie’ voor de precieze timing van de aankomende edities aangezien de data kunnen afwijken van de data als genoemd in de PDF’s. Indien u geen opleiding aantreft die bij uw behoefte aansluit, verzoeken wij u ons te bellen/mailen omdat wij niet alle programma’s op de site zetten.


Een initiatief van uw collega-organisaties

De Academie voor Samenwerken is ontstaan op verzoek van en in samenwerking met uiteenlopende organisaties. Zij vonden dat het huidige opleidings- en trainingsaanbod veel te weinig was afgestemd op hun specifieke behoeften, te weten:
1.     Hard resultaat op het realiseren van organisatiedoelen.
2.     Concrete instrumenten waarmee je morgen aan de slag kunt.
3.     Een leeromgeving waarin mensen elkaar de ‘kneepjes van het vak’ leren.
4.     Medewerkers eigenaarschap nemen op hun eigen ontwikkeling.
5.     Korte to the point trainingen gericht op ultra-concrete vragen.

Agenda

Programma-aanbod
Inhoudelijk
Voor wie?
Aanmelden/ Meer Info

Basisopleiding 'Samenwerken in PPS Verband' - Professionals in PPS

Samenwerken in PPS/DBFM(O) is intensief en behoorlijk complex. De opdrachtnemer is immers vaak ver-antwoordelijk voor de gehele uitvoering van het project en de opdrachtgever neemt geen product meer af maar een dienst. De bedoeling daarbij is dat risico’s neergelegd worden bij de partij die deze het beste kan dragen en managen. Deze karakteristieken verklaren deels waarom PPS/DBFM(O) trajecten doorgaans complex in de aansturing zijn. Als ‘nieuwkomers’ te maken gaan krijgen met dergelijke projecten, lopen ze dikwijls tegen zaken aan die tot suboptimalisatie of schade kunnen leiden. Deze basisopleiding is daarom bedoeld om professionals (opdrachtgevers en opdrachtnemers) wegwijs te maken in de wereld van deze samenwerkingen, zodat de uitvoering en het partnership geschiedt op de manier zoals die was bedoeld.

Dit basisprogramma is bedoeld voor professionals die voor het eerst leiding geven of deelnemen aan PPS samenwerkingsverbanden. Voor deze ‘nieuwkomers’ betekent het werken in PPS veelal onbekend terrein, waar zij zich middels dit basisprogramma goed op kunnen oriënteren.


5 & 12 juni
Zeist


Opleiding Integraal Samenwerken in Beheer en Onderhoud

Gedurende deze 2-daagse praktijkopleiding wordt ingegaan op de relevante aspecten om de integrale samenwerking in Beheer en Onderhoud adequaat in te richten en te managen op een manier die de belangen van alle betrokkenen veiligstelt. Met als beoogd resultaat meer rendement door verbeterde samenwerking, voorspelbare begrotingen en voorspelbaar onderhoud (grip op kosten en kwaliteit).

De opleiding biedt een praktisch en theoretisch kader, waarbij concrete tips, quick wins en praktijkvoorbeelden aan de orde komen. De werkwijze is sterk interactief, waardoor dagelijkse prak- tijkervaringen van de deelnemers uitgebreid aan bod komen.

Facilitair managers, contractmanagers, gebouwbeheerders, objectmanagers en coördinators die de verbinding willen leggen en onderhouden tussen het strategische (beleidsmakers) en tactische niveau (vakspecialisten) en als vertegenwoordiger van hun organisatie, zowel opdrachtgevers als leveranciers, invulling geven aan integrale samenwerking in Beheer en Onderhoud.

7 & 8 juni 2018 

Landgoed de Horst, Driebergen

Opleiding 'In één keer goed samenwerken in UAV-gc contracten'

De UAV-gc vraagt van alle betrokkenen de juiste balans te zoeken in de opgave tussen het contract en de relatie. Samenwerkingen waar deze balans tussen het contract en de relatie niet worden gevonden zijn gedoemd te mislukken! Er zou partijen dan ook alles aan gelegen moeten zijn om deze balans vanaf dag 1 te borgen zodat men ‘in één keer goed’ kan samenwerken.

Gedurende deze 2-daagse opleiding wordt u op de hoogte gebracht vanrelevante aspecten om de samenwerking in een UAV-gc contract adequaat in te richten en te managen op een manier die alle belangen van betrokken veiligstelt.

Het programma is bedoeld voor professionals die hun organisatie in UAV- gc samen-werkingsverbanden vertegenwoordigen zoals contractmanagers, procesmanagers, IPM teammanagers, techniekmanagers, etc.


12 & 13 juni 2018 

Kasteel Kerckebosch, Zeist

Overdrachtssessies Samenwerken in PPS/DBFM(O) Infra

Professionals in PPS organiseert samen met Rijkswaterstaat en een aantal marktpartijen een reeks overdrachtssessies om samen te leren op belangrijke samenwerkingsonderwerpen bij PPS/DBFM(O) in de infrastructuur. In deze sessies wordt in gezamenlijkheid verkend en besproken hoe de samenwerking in exploitatie blijft werken zoals het is bedoeld: met het contract als basis (contractuele governance) en een constructieve operationalisering van de samenwerking als belangrijke succesfactor (relationele governance).

Dit programma is bedoeld voor professionals die betrokken zijn in PPS/DBFM(O)-projecten in de infrastructuur sector. De modules richten zich voornamelijk op de samenwerking tussen publieke en private partijen in de exploitatiefase van deze projecten.


21 juni 2018 
Omgeving Utrecht / Zeist

Opleiding Integraal Samenwerken in Beheer en Onderhoud

Gedurende deze 2-daagse praktijkopleiding wordt ingegaan op de relevante aspecten om de integrale samenwerking in Beheer en Onderhoud adequaat in te richten en te managen op een manier die de belangen van alle betrokkenen veiligstelt. Met als beoogd resultaat meer rendement door verbeterde samenwerking, voorspelbare begrotingen en voorspelbaar onderhoud (grip op kosten en kwaliteit).

De opleiding biedt een praktisch en theoretisch kader, waarbij concrete tips, quick wins en praktijkvoorbeelden aan de orde komen. De werkwijze is sterk interactief, waardoor dagelijkse prak- tijkervaringen van de deelnemers uitgebreid aan bod komen.

Facilitair managers, contractmanagers, gebouwbeheerders, objectmanagers en coördinators die de verbinding willen leggen en onderhouden tussen het strategische (beleidsmakers) en tactische niveau (vakspecialisten) en als vertegenwoordiger van hun organisatie, zowel opdrachtgevers als leveranciers, invulling geven aan integrale samenwerking in Beheer en Onderhoud.

15-16 november 2018 

Landgoed de Horst, Driebergen

Opleiding 'In één keer goed samenwerken in UAV-gc contracten'

De UAV-gc vraagt van alle betrokkenen de juiste balans te zoeken in de opgave tussen het contract en de relatie. Samenwerkingen waar deze balans tussen het contract en de relatie niet worden gevonden zijn gedoemd te mislukken! Er zou partijen dan ook alles aan gelegen moeten zijn om deze balans vanaf dag 1 te borgen zodat men ‘in één keer goed’ kan samenwerken.

Gedurende deze 2-daagse opleiding wordt u op de hoogte gebracht vanrelevante aspecten om de samenwerking in een UAV-gc contract adequaat in te richten en te managen op een manier die alle belangen van betrokken veiligstelt.

Het programma is bedoeld voor professionals die hun organisatie in UAV- gc samen-werkingsverbanden vertegenwoordigen zoals contractmanagers, procesmanagers, IPM teammanagers, techniekmanagers, etc.


November 2018 

Kasteel Kerckebosch, Zeist